Kết thúc 1 tháng làm việc với 10 tỉnh đề xuất quy hoạch sân bay địa phương mình vào quy hoạch chung cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn tới; Cục Hàng không thống nhất đề xuất bổ sung 9 sân bay mới (loại 1 sân bay do điều kiện thời tiết). Các địa phương phải tự lập kế hoạch và kêu gọi vốn đầu tư, không dùng vốn ngân sách.

    Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về kết quả làm việc với các địa phương có đề xuất đưa sân bay mới vào Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

    Tại các buổi làm việc với địa phương, ngoài đại diện Cục Hàng không, còn có đơn vị tư vấn lập quy hoạch, không lưu… để cùng địa phương rà soát, nêu kết quả nghiên cứu và đánh giá về khả năng quy hoạch sân bay, nhu cầu vận tải của địa phương.

Ảnh: Minh họa

    Trên cơ sở đề xuất của địa phương, các điều kiện liên quan (kể cả điều kiện về có nhà đầu tư quan tâm), Cục Hàng không đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh: Hà Giang (sân bay Tân Quang), Yên Bái, Tuyên Quang (Na Hang), Hà Tĩnh, Kon Tum (Măng Đen), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hoà (Vân Phong), Đăk Nông, Tây Ninh.

    Cục Hàng không cũng đề nghị các địa phương trên lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay.

    Các địa phương muốn có sân bay mới phải tự huy động vốn nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.

    Sân bay duy nhất trong đề xuất bị loại là Mộc Châu (sân bay thứ 2 của Sơn La, ngoài sân bay Nà Sản). Cục Hàng không cho rằng, vị trí khu đất làm sân bay trong rừng quốc gia Mộc Châu có thời tiết không thuận lợi, mỗi năm có khoảng 5 tháng sương mù, ảnh hưởng đến khai thác dân dụng. Phía địa phương cũng thống nhất sân bay Mộc châu chỉ phục vụ chuyên dùng (bay du lịch, thủy phi cơ, trực thăng).

    Trước đó, cuối năm 2021, Bộ GTVT đã trình Chính phủ dự thảo quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc, giai đoạn 2021-2030 có 28 sân bay, đến năm 2050 có 31. Quá trình lập quy hoạch, nhiều địa phương đề xuất bổ sung. Tại lần trình năm 2019, Bộ GTVT đã loại hết các đề xuất của địa phương khỏi quy hoạch, chỉ lựa chọn bổ sung theo phương án đánh giá và chấm điểm của tư vấn.

    Sau đó, nhiều địa phương nhận được đề nghị của các nhà đầu tư về làm sân bay tại địa phương mình nên sau đó đồng loạt kiến nghị lên Chính phủ. Chính phủ đã phải tổ chức riêng một cuộc họp với các địa phương muốn làm sân bay mới. Sau đó Bộ GTVT được giao tiếp tục rà soát lại lần cuối để xem xét và bổ sung quy hoạch, nếu đạt điều kiện trước khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch trên.

    Để đưa sân bay vào quy hoạch, Bộ GTVT đã đưa ra 6 tiêu chí, gồm: Sản lượng hàng hóa; nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội (tăng trưởng GDP, việc làm, thúc đẩy du lịch); nhu cầu đảm bảo quốc phòng – an ninh (chiến lược, dự phòng chiến lược); nhu cầu đáp ứng hoạt động khẩn nguy, cứu trợ; điều kiện tự nhiên (vùng trời, tĩnh không…); cự ly tiếp cận (100 km đối với sân bay đồng bằng và 200 km đối với sân bay miền núi).

Theo báo Tây Ninh oline

Chia sẻ bài viết