BTN – Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản năm 2023, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho chủ đầu tư các dự án tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong những tháng còn lại của năm 2023

Thảm nhựa một số đoạn dự án đường 787B, thị xã Trảng Bàng.

Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Thời gian qua, việc triển khai thi công tại dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh thực hiện gặp không ít khó khăn dẫn đến việc không hoàn thành theo kế hoạch đề ra, như vướng mắc công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu đất san lấp, giá cả nguyên liệu, vật liệu tăng, thời tiết bất lợi…

Tại dự án đường 794 (giai đoạn 2), huyện Tân Châu, theo ghi nhận vào cuối tháng 6.2023, các nhà thầu đang triển khai thiết bị máy móc thi công công trình dù hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa. Ông Vũ Đức Nguyện- chỉ huy trưởng công trình dự án đường 794 cho biết, hiện tại, khối lượng thi công của nhà thầu được khoảng 40%.

Thời gian qua, nhà thầu gặp khó khăn về nguyên vật liệu do nguồn cung cấp tại khu vực thi công dự án khan hiếm. Nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hiện tại mặt bằng của dự án vẫn còn vướng chưa thể thi công được tại 2 nút giao ngã ba Suối Ngô và ngã ba chợ Bổ Túc.

Tại dự án đường 789 (huyện Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng), nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị để thi công. Theo ông Hoàng Đình Long- chỉ huy trưởng một đơn vị thi công, công trình đang gặp một số khó khăn như mặt bằng được giao nhiều đoạn nhưng lại ngắt quãng.

Song song đó, do hạ tầng viễn thông, hạ tầng điện lực có nơi chưa di dời nên không thể thi công liền mạch, gây khó khăn cho việc điều phương tiện, vật tư thi công. Bên cạnh đó, hiện nay đang vào mùa mưa nên khi mặt bằng không thông suốt sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thoát nước, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Thảm nhựa dự án đường 787B đoạn qua thị xã Trảng Bàng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình- giám sát dự án thuộc chủ đầu tư công trình dự án đường 787B, thị xã Trảng Bàng, nhà thầu đang đào mở rộng nền đường, chèn đá 4×6, phối đá dăm, đồng thời cho thảm nhựa bù bên và thảm nhựa lớp 1 một số đoạn.

Ban Quản lý dự án đang hối thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tập kết phương tiện, vật tư nhằm bảo đảm công trình thi công đúng kế hoạch đã đề ra. Hiện công trình cũng có một số khó khăn vướng mắc do doanh nghiệp viễn thông chưa chịu di dời hệ thống trụ, dây cáp để bàn giao mặt bằng.

Kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng

Đối với nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2023 về giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản, UBND tỉnh giao các chủ đầu tư tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các chủ đầu tư cần rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, bảo đảm đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công; hằng tháng so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công; hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, khó khăn, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý.

Việc các doanh nghiệp viễn thông chậm di dời trụ và cáp viễn thông tại một số dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công của các nhà thầu. Ảnh chụp hàng trụ viễn thông còn chưa được di dời trên đường 789

Các chủ đầu tư cần phải rà soát nhu cầu vốn các dự án đang triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và bảo đảm cuối năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Nhằm bảo đảm hiệu lực, tính nghiêm minh trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác xây dựng cơ bản, các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân đã cam kết phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Báo Tây Ninh Online 

Chia sẻ bài viết