Với vị trí nằm giữa trung tâm khu tam giác kinh tế TP HCM – Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, huyện Nhơn Trạch được định hướng xây dựng trở thành một đô thị công nghiệp – thành phố cảng vào năm 2030.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) Đồng Nai vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, mục tiêu đặt ra là phấn đấu thành lập TP Nhơn Trạch vào năm 2030.

    Trước đó, năm 2009, Ban TVTU ban hành Nghị quyết số 13 (Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 30-7-2009) xây dựng thành phố Nhơn Trạch đạt các tiêu chí của một đô thị loại 2 vào năm 2020. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, đến nay, hình hài của một thành phố mới, từng được kỳ vọng là đô thị vệ tinh phía Đông của TP HCM vẫn chưa thành hình.

    Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13, ban TVTU cho rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình phát triển uyện Nhơn Trạch còn nhiều hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai; chưa có bước đột phá trong phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh thấp,…

Một góc huyện Nhơn Trạch 

    Nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị Nhơn Trạch, Ban TVTU đã xây dựng và ban hành một nghị quyết mới về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

    Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết số 09 đặt ra là đến năm 2025, Nhơn Trạch phải phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại III. Cùng với đó, phần đấu thành lập TP Nhơn Trạch và đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại II vào năm 2030. Về định hướng phát triển, với những lợi thế về vị trí cũng như “nền tảng” phát triển công nghiệp, huyện Nhơn Trạch được định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp – thành phố cảng trong tương lai.

    So với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Nhơn Trạch là địa phương có tốc độ phát triển các KCN thuộc top đầu. Khởi đầu vào năm 1997, trên địa bàn huyện có ba KCN được thành lập. Sau hơn 20 năm, đến nay, huyện đã có 9 KCN được thành lập và đi vào hoạt động.

    Bên cạnh thế mạnh về phát triển công nghiệp, cảng biển cũng là một thế mạnh khác của Nhơn Trạch trong phát triển kinh tế. Trong số 3 khu bến cảng biển trên địa bàn tỉnh, huyện có đến hai khu bến cảng biển. Về số lượng, huyện Nhơn Trạch cũng là địa phương có số lượng cảng biển lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

    UBND tỉnh Đồng Nai hồi tháng 2/2022 cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Nhơn Trạch. Theo đó, đến năm 2030 diện tích đất ở của huyện gần 4.100 ha, tăng gần 2.100 ha so với hiện nay. Trong đó, diện tích đất ở nông thôn hơn 3.836 ha và diện tích đất ở đô thị gần 260 ha.

    Theo tỉnh này, đất ở nông thôn tăng để thực hiện mở rộng các khu dân cư hiện hữu; đất ở trong các điểm dân cư nông thôn và phát triển các dự án khu dân cư thương mại trên địa bàn.

    Ngoài ra, thực hiện mục tiêu đưa Nhơn Trạch trở thành thành phố, các phân khu 1,2,3,4 được xác định phát triển đô thị nên hoạch định các khu vực thuộc các phân khu này theo địa giới hành chính xã sẽ được quy hoạch chức năng đô thị.

    Còn đất ở đô thị tăng để bố trí các dự án khu dân cư tại thị trấn Hiệp Phước. Diện tích tăng chủ yếu lấy từ đất nông nghiệp 31,08 ha trong đó đất trồng lúa 0,33 ha, đất trồng cây hàng năm 9,15 ha, đất trồng cây lâu năm 21,6 ha, đất phi nông nghiệp 23,47 ha. Đồng thời diện tích đất ở đô thị cũng giảm đi 26,83 ha để chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

Theo báo Vietnambiz.vn

Chia sẻ bài viết