UBND H.Nhơn Trạch vừa có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh cục bộ trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050 tại vị trí xây dựng Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác tại xã Phước An.

    Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác tại xã Phước An đã được Bộ VH-TTDL xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định số 2105/QĐ-BVHTTDL ngày 8-7-2014 kèm Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác. Trong đó, khu vực I (khu vực bất khả xâm phạm) có diện tích 1.179.994m2; khu vực II (khu vực điều chỉnh xây dựng) có diện tích 2.776.543m2.

Ảnh: Minh họa

    UBND H.Nhơn Trạch dự kiến san lấp khoảng 6ha để đầu tư tôn tạo khu Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác, tại xã Phước An. Qua rà soát, xác định vị trí thực hiện dự án, khu Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác nằm trong quy hoạch Phân khu 8 (vị trí thực hiện dự án là đất rừng phòng hộ). Theo đó, UBND H.Nhơn Trạch sẽ thực hiện cập nhật các quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan.

    Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã cho tạm dừng thực hiện quy hoạch các phân khu chờ thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung của huyện nên UBND H.Nhơn Trạch chưa cập nhật được vị trí dự kiến đầu tư tôn tạo khu Căn cứ Sở chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác và các quy hoạch.

    Để sớm triển khai thực hiện dự án Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của huyện, nhằm đáp ứng các tiêu chí đưa H.Nhơn Trạch sớm trở thành đô thị loại III vào năm 2025 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; đồng thời, để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, UBND H.Nhơn Trạch kiến nghị UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu quân sự rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công rừng Sác…       

Theo báo Đồng Nai 

Chia sẻ bài viết