Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 4 loại lãi suất điều hành, trong đó có lãi suất tái chiết khấu, lãi cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND với các lĩnh vực ưu tiên. Trần lãi suất huy động được giữ nguyên.

    Công bố trên được Ngân hàng Nhà nước phát đi ngày 14/3. Hiệu lực áp dụng là từ ngày mai (15/3).

    Cụ thể, từ ngày 15/3, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.

    Bên cạnh đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm. Các lĩnh vực ưu tiên gồm có xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vĩ mô với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm. 

Ngân hàng Nhà nước giảm suất cho vay ngắn hạn tối đa xuống 5%/năm 

    Một số loại giữ nguyên gồm lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, trần lãi suất huy động tối đa giữ nguyên 6%/năm. Trước đó, 23/9/2022, trần lãi suất huy động tăng từ 4%/năm lên 5%/năm. Đến hơn một tháng sau, ngày 25/10/2022, trần lãi suất huy động từ 5%/năm lên 6%/năm. 

    Ngân hàng Nhà nước cho biết điều chỉnh trong bối cảnh thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ.

    Việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, theo Ngân hàng Nhà nước là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

    Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 5,0%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

   “Việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, thông báo của Ngân hàng Nhà nước nêu.

Theo báo Dân Trí 

Chia sẻ bài viết