Một trong những giải pháp trọng tâm của UBND tỉnh Tây Ninh nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm là khơi thông điểm nghẽn đất đai và quy hoạch, đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết như thế tại phiên trả lời các ý kiến cử tri quan tâm trong kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2025, tổ chức ngày 20/7.

    Còn nhiều điểm nghẽn đất đai và quy hoạch

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, 6 tháng đầu năm, Tây Ninh tiếp tục đối mặt với khó khăn, tuy nhiên tình hình kinh tế, xã hội vẫn đạt được các kết quả khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Ninh đứng 46/63 tỉnh thành cả nước; xếp thứ tư 4/8 trong vùng kinh tế trọng điểm; xếp thứ 9/19 tỉnh thành Nam Bộ. Chỉ số quản trị hành chính công PAPI tăng 20 bậc (xếp thứ 31/63) là nỗ lực lớn.

Kinh tế, xã hội nửa đầu năm 2022 tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn tồn tại các hạn chế cần được khắc phục tạo đà cho 6 tháng cuối năm.

Theo đó, UBND tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

UBND cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn đất đai và quy hoạch, xây dựng; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

UBND sẽ thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, tháo gỡ các khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện để triển khai nhanh các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách và gia tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đặc biệt là khắc phục tình trạng có biểu hiện làm việc cầm chừng, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm; chấn chỉnh các hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

1-diem-nghen-dat-dai-va-quy-hoach-16583098157902110573717-16583099157611875249521

Tây Ninh là 1 trong 3 tỉnh thành cả nước có tốc độ phục hồi, tăng trưởng du lịch rất nhanh. Hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen

    Khơi thông điểm nghẽn đất đai và quy hoạch

Riêng với giải pháp khơi thông điểm nghẽn đất đai và quy hoạch, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá các nguyên nhân.

Từ đó, UBND tỉnh đề ra các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất, lợi dụng việc tách thửa đất để thực hiện phân lô bán nền, hình thành khu dân cư trái phép.

Ông Ngọc cho rằng, đây là thực trạng đã gây bức xúc trong xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm phá vỡ quy hoạch, tạo cơn sốt đất ảo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp.

UBND đề ra các các giải pháp trọng tâm, trong đó, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa. Không để xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp, đất trồng lúa sang đất ở, để thực hiện phân lô bán nền trái pháp luật.

“Đây là loại đất mà nhà đầu tư đất thường hay nhắm đến bởi giá trị chênh lệch rất cao khi trở thành đất ở”, ông Ngọc cho biết.

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy trình quy hoạch đối với đất ở, quy hoạch khu dân cư nông thôn và đô thị.

Với các tờ trình dự thảo để ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh cho biết đã đủ điều kiện trình HĐND xem xét thông qua.

HĐND tỉnh Tây Ninh đã xem xét, và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, gồm: Nghị quyết phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022; Nghị quyết phê duyệt hệ thống xử lý nước thải TX.Hòa Thành, giai đoạn 2; Nghị quyết chi mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông; Nghị quyết chi mức hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ; Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 03 (năm 2021) về tài nguyên môi trường; Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh, và Nghị quyết quy định mức tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh; Nghị quyết phê duyệt số người làm trong đơn vị sự nghiệp; Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đăng ký thường trú và chỗ ở hợp pháp; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, đây là 10 nghị quyết chuyên đề, mang tính quyết định cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chia sẻ bài viết